Søk

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for forsvarssektoren
Foto: Aftenposten, Ingar Storfjell Ny langtidsplan for forsvarssektoren av hvlt Bakgrunn: Foreslo dramatiske kutt Her er vi inne på litt av bakteppet for diskusjonen om langtidsplanen, et bakteppe som ikke har vært diskutert så mye. Dette gjelder innretningen på hele forsvarsstrategien, og er dermed selvfølgelig også bakgrunnen for spørsmålet om landforsvaret. Under hele den kalde krigen var innretningen av Norges... Les mer

Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser

Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser
Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser Det er noe jeg ikke har forstått skikkelig når det gjelder basestruktur og innføringen av F-35. Vi skal altså ha en hovedbase (Ørland) og en deployeringsbase (i utgangspunktet Evenes). I fredstid skal de aller fleste flyene være på Ørland, 4-5 skal være stasjonert på deployeringsbasen som Quick Reaction Alert. Ved beredskap og krig skal sannsynligvis flere... Les mer

Skråblikk til Danmark. Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven

Skråblikk til Danmark. Innføring av OR- og OF-grader i HV og reserven
Bruker hvlt tar oss med til Danmark: For å ta noen danske HJV-eksempler fra, for å gjøre enkelt, det som tilsvarer et norsk objektsikringsområde, som vel er det flest kjenner her. Dvs. et dansk Hjemmeværnskompagni, med bevogtningsdelinger (objektsikringstropper) og eventuelt patruljedelinger (O&K-tropper). Her må man også se på det danske skillet officer (offiser)/befalingsmand (befal/sersjant), og vi ser at vi at... Les mer

Diesen: Russerne har intet å frykte

Diesen: Russerne har intet å frykte
Opprinnelig skrevet av Rittmester Følger opp med en glimrende og anbefalingsverdig analyse av general Sverre Diesen: https://www.minervanett.no/russerne-intet-a-frykte/ Bruker hvlt kommenterer: Det er en del ting der som jeg ikke nødvendigvis kjøper. Diesen og hans likesinnede har de siste 15-20 år bygget nokså mye på tankene fra boken «The End of History and the Last Man» av Francis Fukuyama fra 1992,... Les mer

Var norske F-16 i perioden 1981-1988 i stand til å engasjere bakkemål på noen fornuftig måte?

Var norske F-16 i perioden 1981-1988 i stand til å engasjere bakkemål på noen fornuftig måte?
Var norske F-16 i 81-88 i stand til å engasjere bakkemål på noen fornuftig måte? Bruker flex1984 stilte ovennevnte spørsmål. Bruker hvlt svarer: Kampflyanalysen på 1970-tallet viste at den gangen var det rasjonelle, litt avhengig av antallet man kunne få råd til, å konsentrere seg 100% om å bruke flyene til i antiskip-rolle og til fremskutt luftforsvar (tilsvarer vel air... Les mer

Fagmilitært råd 2015 – nedleggelse av Andøya Flystasjon

Fagmilitært råd 2015 – nedleggelse av Andøya Flystasjon
Den største saken her er Andøya. Her forsto jeg heller ikke Forsvarssjefens fagmilitære råd, som ville legge en fremtidig drone-base for havovervåking med f.eks. MQ-4C Triton til Evenes. For det første ser man at US Navy nå finner Evenes uegnet til prøveflyvinger av Triton fra Evenes på grunn av innflyvingsforholdene. Men i følge de jeg nå har snakket med som... Les mer

På en eller måte har norske marineoffiserer fra fenrik til kommandørkaptein «sneket» en grad i forhold til Royal Navy

På en eller måte har norske marineoffiserer fra fenrik til kommandørkaptein «sneket» en grad i forhold til Royal Navy
Av bruker hvlt på Milforum Hentet fra denne tråden om Forsvarets nye ordning På en eller måte har norske marineoffiserer fra fenrik til kommandørkaptein «sneket» en grad i forhold til Royal Navy (eller er det motsatt) ved å oversette ord for ord. Det ser man lettest når man ser på den offisielle sammenligningen mellom marine- og hærgrader i Storbritannia og... Les mer

Tirsdagshumor fra Milforum

Tirsdagshumor fra Milforum
Bruker hvlt på Milforum Milforum ® er det militære nettsamfunn. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, det geopolitiske spenningsforholdet mellom ulike religioner og utviklingen geopolitisk mellom øst og vest i tillegg til å motivere sunn og oppegående ungdom som ønsker å forberede seg til en militær karriere, til opptak... Les mer

Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser

Fagmilitært Råd 2015: Basenedleggelser
Av bruker hvlt på Milforum Fra denne tråden om Fagmilitært Råd 2015 og basenedleggelser Da Norge gikk inn i NATO i 1949 avla den norske regjering en erklæring der det het at «det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep». Definisjonen her er... Les mer

En interessant amerikansk militær analyse av Nord-Norge fra 1986

En interessant amerikansk militær analyse av Nord-Norge fra 1986
Av bruker hvlt på Milforum Fra denne tråden Her er en interessant liten amerikansk militær analyse av Nord-Norge fra 1986 jeg fant. Mange elementer der synes jeg stadig er interessante. Geografi er ikke noe som kan forhandles, tror jeg Stalin sa, og det er geografi som gjør Nord-Norge strategisk viktig. Først og fremst synes jeg det er den strategiske viktigheten... Les mer

Feltvogn til Heimevernet – (P 5044)

Feltvogn til Heimevernet – (P 5044)
av bruker hvlt på Milforum Det svenske Heimevernet anskaffer 260 Mercedes-Benz Sprinter: Mercedes Sprinter i kronans tjänst Man baserer seg på 5 tonns Sprinter med 4-hjulsdrift og automatgir som ombygges av Abicon i Hörby AB. Hver 5. vogn utrustes som ledelsesvogn for troppsstab, de øvrige som lagsvogner med plass til 9 soldater. Det skal altså utrustes 52 tropper basert på... Les mer

Forsvarspolitikken ved et veiskille

Forsvarspolitikken ved et veiskille
av hvlt på Milforum Under de store forsvarsstudiene på 1970-tallet kjørte man en lang rekke krigsspill, dels tradisjonelle med erfarne offiserer på hver side, dels (og det var nytt da) datamaskinsimuleringer. Man prøvde en rekke forskjellige scenarier, men «benchmark scenariet» som bl.a. ble brukt til å sammenligne forskjellige norske taktikker, og spesielt for bruk av kampfly (resultatene munnet ut i... Les mer

Generalløytnant Reidar Kvaal døde 17. juni 2016, 100 år gammel. Med han er en stor veteran fra 2. verdenskrig og oppbyggingen av Forsvaret etter krigen gått bort

Generalløytnant Reidar Kvaal døde 17. juni 2016, 100 år gammel. Med han er en stor veteran fra 2. verdenskrig og oppbyggingen av Forsvaret etter krigen gått bort
Fra denne tråden på Milforum Av bruker hvlt Nekrolog i Aftenposten i dag: Generalløytnant Reidar Kvaal døde 17. juni 2016, 100 år gammel. Med han er en stor veteran fra 2. verdenskrig og oppbyggingen av Forsvaret etter krigen gått bort. Reidar Kvaal (som var venn av familien for 30-40 år siden) var trønder, født 14. februar 1916 i Stjørdal. Han... Les mer