Søk

Landmaktutredningen

Landmaktutredningen
Foto: Forsvaret

Landmaktutredningen

Sitat Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
Ikke uenig med første del av innlegget ditt, men det du skriver om miljøet i befalsmessen tror jeg i vel så stor grad kommer av at flere og flere bor sørpå og ukependler nordover, fordi ektefelle har jobb og ikke flytter på seg. Jeg kjenner i hvert fall noen som bare er på Setermoen fire dager i uken, og heller jobber svært lange dager. Bataljonene bør få konsentrere seg om operativ drift, og ikke også måtte være regimenter/våpenskoler. På den annen side må ikke våpenskolene være så frikoblet at de bare sitter på hver sin tue sørpå og produserer virkelighetsfjerne reglementer. Vanskelig balansegang.

hvlt svarer: Her tror jeg man er inne på noe vesentlig. Etter den kalde krigens slutt på 1990-tallet falt først alle krav til beredskap bort. Brig N var ikke lenger sett på som en stående stridende avdeling, men som en ren utdannelsesavdeling som skulle utdanne til en mob-hær som kunne bringes opp på beredskap med et varsel på et par år. Det var bakgrunnen for at man fikk gjennomgående førstegangstjeneste med både rekruttutdanning og videregående utdanning/beredskapstjeneste i samme avdeling med det samme befalet etc. De første årene var det dessuten kun ett inntak i året, i juli, noe som gjorde at vi ikke hadde fantes noen trenede soldater i førstegangstjeneste om høsten. Bare HMKG holdt på det gamle mønsteret med en tre måneders rekruttskole separat fra 9 måneders tjeneste. Dette med at samme avdeling skal drive grunnutdanning og ha videregående trening/beredskap er egentlig en måte vi lurer oss selv til å tro at bataljonene er større enn de er. Og jeg har ikke hørt om andre land der man ikke har spesialiserte skoler/avdelinger for rekruttskole før soldatene overføres til operative avdelinger.

 

Jeg tror styrkeproduksjon bør i større grad skilles fra de operative avdelingene. Sjøforsvaret og Luftforsvaret gjør jo dessuten også det. Det Hæren gjør nå ligner på om Sjøforsvaret skulle overlate rekruttutdanning av den enkelte gast til den fartøyet han/hun skal tjenestegjøre på. Først bruker man noen måneder på å ha fartøyet i havn og befalet bruker sin tid til rekruttutdanning av de menige, så får man alle ombord og begynner opptrening av skipet. Det høres latterlig ut, men det er jo faktisk slik Hærens avdelinger drives nå.

Men som @Rittmester ymter om, alt var langt fra bra i den gamle modellen heller! For det første var den svært lite effektiv. Det verste eksempelet var infanteriet. Hele styrkeproduksjonsapparatet til Infanteriet var spredd på 7 forskjellige leirer/steder! Det var tre øvingsavdelinger for rekruttutdanning av soldater i Infanteriet, Infanteriets øvingsavdeling nr. I på Sessvollmoen, Infanteriets øvingsavdeling nr. II på Evjemoen og Infanteriets øvingsavdeling nr. III på Steinkjersannan. Så hadde man Skyte- og vinterskolen for Infanteriet (Infanteriets våpenskole) på Terningmoen, der Infanteriinspektøren med stab satt, der man hadde utarbeidelse av doktriner og reglementer, der kurs for yrkesoffiserer i Infanteriet (kompanisjefskurs, bataljonssjefskurs, våpenkurs etc.) og en del kurs for vernepliktig og utskrevet befal (kompanisjefskurs, sambandskurs i hvert fall) ble holdt. Så var det Infanteriets skole- og øvingsavdeling på Heistadmoen som besto av Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Infanteriets kursavdeling (IKA, kurs for vernepliktig og utskrevet befal i infanteriet), og rekruttskolen for BK-soldater i Infanteriet (opprinnelig «TBK-kompaniet», da de kun utdannet mannskaper til 107 mm TBK). Så var det Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag i Trondheim (ved Kristiansten festning) og Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge i Harstad (midt i sentrum stort sett).

Når U.S. Army har klart seg med en (enorm) leir for all styrkeproduksjon for infanteriet, dvs. alle kurs for underoffiserer og offiserer og all rekruttutdannelse av soldater, i Fort Benning i Georgia, er det litt merkelig at vi måtte spre det på 7 steder i Norge… Nå var det jo mer rasjonelt i de øvrige våpen/troppearter, Artilleriet var spredt på to steder, Haslemoen og Fredrikstad (midt i Gamlebyen), etter hvert med fordeling slik at feltartilleri var på Haslemoen og luftvernartilleri i Fredrikstad. Ingeniørvåpenet var spredd på to leirer, Eggemoen og Hvalsmoen, men de var like ved hverandre. Alle øvrige våpen og troppearter hadde sin styrkeproduksjon på ett sted, Kavaleriet på Trandum, Hærens samband på Jørstadmoen, Hærens våpentekniske korps på Helgelandsmoen, Hærens transportkorps i Vatneleiren, Hærens intendantur på Gardermoen (Hærens transportkorps og Hærens intendantur hadde felles befalsskole i Vatneleiren) og Hærens sanitet på Lahaugmoen.

I tillegg til spredningen, var det absolutt tendens til liten kontakt mellom disse styrkeproduksjonsavdelingene og de stående avdelingene i Brig N etc., der befal var i årevis enten det ene eller det annet sted. Det hadde jo absolutt vært å foretrekke at det var mobilitet mellom disse!

I prinsippet burde Hæren i Norge klart seg med to-tre avdelinger for styrkeproduksjon, f.eks. en for infanteri, kavaleri, artilleri og ingeniør på Rena, en for samband på Jørstadmoen og en for Hærens våpentekniske korps, Hærens intendantur, Hærens transportkorps og Hærens sanitet på Sessvollmoen. Slik fungerer det vel i stor grad alt i dag, bortsett fra rekruttutdannelsen av menige soldater. I en ny modell burde de også utdannes der de første 3-6 måneder av førstegangstjenesten før overføring til stående beredskapsavdeling.

Foto: Forsvaret via DN.no
Foto: Forsvaret via DN.no

Noen kommentarer fra andre brukere

Rittmester:

Merk at det i mandatet også ligger å se på hvordan verneplikten kan utnyttes, ikke begrenset bare til Hæren. Hva med å ta opp igjen diskusjonen vi også har hatt på milforum tidligere, om å innføre en modell for gjennomføring av førstegangstjeneste som ligner mer på den danske?

Man kunne f eks tenkt seg en GSU på 2 måneder som er felles for absolutt alle, og som gjennomføres på de tre stedene @hvlt nevner over (og på Madla evt Værnes for Sjø/Luft). I løpet av denne tiden plukkes det ut etter Forsvarets behov og den enkeltes ønske de som:
1) Skal til HV – disse får 4 mnd ved HVs sentrale utdanningssenter (Terningmoen?) med trening spesialtilpasset HVs troppetyper, og blir deretter overført til HVs områdestruktur med innrullering og oppkledningsøvelse allerede samme år, og deretter årlige øvelser hvert år, selv mens de er studenter.
2) Skal til GSV, HMKG eller andre avdelinger som primært er bemannet med vernepliktige – disse blir overført til avdeling for ca 2 mnd spesialiseringskurs, for deretter 8 mnd operative i avdeling og etterfølgende overføring til HV.
3) Som 2) men som gjennomfører totalt 18 mnd førstegangstjeneste, og slipper overføring til HV etterpå.
4) De som ønsker å bli profesjonelle soldater, og som gjennomgår en spesialiserende utdannelse før de går inn i avdeling og gis T35.

Jeg tror dette i hvert fall ville gitt HV tilfang på bedre trente soldater, men dette må også sees i sammenheng med befalsutdannelse for HV, som nevnt på andre tråder. Hvis noen ønsker seg til HV, men er motivert for 12 mnd førstegangstjeneste burde de kanskje fått mulighet til å gjennomføre en spesialtilpasset UB-utdannelse i denne perioden?

FOTO: Lars Magne Hovtun, FORSVARET
FOTO: Lars Magne Hovtun, FORSVARET

Kdo_under:

Om man bare delvis tenker distriktspolitikk og heller ha noe fokus på stordriftsfordeler.

1. Felles GSU for alle* som kommer inn i forsvaret lagt til området Østerdalen, avdelinger i nærheten og distriktspolitisk alibi.
2. Rotasjon med alle «grønne» OR* fra alle tre våpen, utspedd med reservister og HV folk med over norm bakgrunn, som følgebefal/instruktører. Da Slipper man UB-korp som instruktører
3. Felles kompendium for ALLE, om man kommer til PBN eller skal sitte telefonvakt på Håkonsvern, så har man samme GSU. Avdelingene slipper da å stå for dette
4. Minimum 8 uker GSU, ideelt 16 uker***.
5. Ingen kasernetjeneste, mannskapene møter i privat joggedress på dag 1, får ett minimum av uniformseffekter og starter umiddelbart med å lære teltdisiplin****
6. Soldatene får ett minimum av utstyr for å få en hardere hverdag og spare middler*****.
7. Soldatene har konstant ruleringstjeneste fra post til post med stadig lengre marsjer, mer utfordrende skyting, mer krav til sikker bivuvakk, konstant samband, navigasjon og måloppdagelse. Gjerne ispedd vanlig fyfo.
8. Selv om man har harde dager, bør man tilstrebe tilstrekkelig søvn og nok mat i store deler av perioden for å oppnå størst mulig læringsutbytte. Mat bør komme fra feltkjøkken, med roterende kjøkkentjeneste, billigere og mer krevende enn FR og messemat.
9. Et minimum av teori, de meste gjøres i praksis.

Ett slikt opplegg kan, for å gjøre det enda mer komplisert, også bruke KS kadetter som øvingsledelse. Kadettene får da trening i å planlegge hele kostebinderiet under oppsyn av en hær av de mest erfarne OR landet kan by på.

Jeg har ingen tro på ett helprofesjonelt forsvar i Norge, små land må ha mengde, årlig innkalt styrke bør være alles årlige behov + 20% frafall.
Hæren burde ha kadreavdelinger, eksempelvis at en tropp blir til en Kompanistørrelse ved behov, integrerte reserver er viktig.

Lønn og tjeneste må ses på mer helhetlig, løsningen med feltdøgn og andre tillegg er ikke godt for andre enn de som er ved en prioritert avdeling.
Alle gradsnivåer bør ha en fastlønn, justert på ansiennitet, med ett fast tall på vakt- og feltdøgn(Avdelingsjef får ripe i lakken om avdelingen har for få, og man får avspass ved for mye.) Da har de ansatte en fastlønn å vise til i banken, og avdelingsjef vet personalkostnadene for kommende år.

*Kandidater til spesialstyrker og evt. KS/BS kan kjøres separat da man ser etter andre ting, og må plage folk noe mer.

** En måned av årlig tjenestetid for OR burde tilegges noe slikt, avdelingen må kunne klare seg uten nøkkelpersonell i lengre perioder.

*** Delt i 3 treningsnivåer, dagens fredssituasjon, skjerpet sikkerhetsbilde og landet i krig hvor kravene skjerpes og treningen da blir hardere. Er landet på randen av krig er det eksempelvis naturlig å presse på med langt mer og tøffere skarpskyting. Alt dette bør det ligge klare UDer for.

**** Dette kan spare inn EBA-kostnader, den vanlige terpingen på sengestrekk og skopuss kan få en feltversjon med fokus på personlig hygiene, stillingsbygging og skjøtsel av utstyr.

***** Om det hadde gitt økonomisk uttelling så burde de få ensfargede øvingsuniformer, med ett minimum av lommer og utelukkende bruke joggesko. Hjelm som eneste hodeplagg er også en mulighet.

 

88Charlie kommenterer:

En felles GSU med et opplegg som nærmest blir som et eget fagfelt kan virkelig ha noe for seg. Mange i min egen våpengren hadde iallefall dårlig samvittighet for hvor bra vi egentlig utførte GSU før det ble hastverk med å komme over på fag. I tillegg manglet vi knappetelt, primuser, ryggsekker (guttene fikk utlevert kamobag), feltspader (meningen var å bruke ustyret på vognene), feltradioer (satsene bestod for det meste av kjøretøymontert utstyr) osv., for ikke å snakke om nok ATM til å kjøre et skikkelig opplegg.

En GSU med et dedikert og konsentrert opplegg bør være noe vi i Norge kan få til bedre enn de fleste. Det må ikke bli en blåkopi av de tre første månedene i et geværkompani men et nøye uttenkt kurs med konkrete læringsmål som forbereder soldaten til videre tjeneste. Det må også ligge litt ære i få delta på instruktørsiden slik at kvaliteten opprettholdes. Videre bør avdelingene kurses samlet slik at man bygger avdelingsfølelse fra dag 1 og bringer videre vennskap og teamkunnskap til våpenavdelingene.

Følg tråden her.


Milforum ® er det militære nettsamfunn. Siden 2004 har vi holdt deg oppdatert på det som er skjer innen Forsvaret, Heimevernet (HV), NATO, det geopolitiske spenningsforholdet mellom ulike religioner og utviklingen geopolitisk mellom øst og vest i tillegg til å motivere sunn og oppegående ungdom som ønsker å forberede seg til en militær karriere, til opptak og tjeneste i Forsvaret. Se vår spesialside for deg som trener til opptak på Spesialjeger.net hvor du også finner eget, lukket forum. Vi har også egen temaside for Marinejeger og Fallskjermjeger.

Ønsker du skrive/blogge for Milforum? Ta kontakt med admin for mer informasjon.

Written by 

Relaterte innlegg